Activitati

Prin activitatea pe care o desfasoara, Asociatia Nationala a Surzilor din Romania promoveaza dezvoltarea pe deplin a potentialului uman a persoanelor surde, a simtului demnitatii si a propriei valori, consolidarea respectului pentru drepturile si libertatile fundamentale ale omului si pentru diversitatea umana, dezvoltarea personalitatii, talentelor si creativitatii proprii persoanelor surde, precum si a abilitatilor lor mentale si fizice, la potential maxim, cu scopul de a da posibilitatea persoanelor surde sa participe efectiv la o societate libera.

In acest sens, Asociatia Nationala a Surzilor din Romania recunoaste demnitatea intrinseca, valoarea si drepturile egale si inalienabile ale persoanelor surde, universalitatea, indivizibilitatea, independenta si inter-relationarea tuturor drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului si necesitatea ca persoanelor surde sa li se garanteze dreptul de a beneficia de acestea, fara discriminare, alaturi de celelalte drepturi economice, sociale, culturale, civile sau politice.

Constienta de faptul ca dizabilitatea este un concept in evolutie, care rezulta din interactiunea dintre persoanele cu deficiente si barierele de atitudine si de mediu care impiedica participarea lor deplina si efectiva in societate, in conditii de egalitate cu ceilalti, Asociatia Nationala a Surzilor din Romania contribuie la promovarea, formularea, evaluarea politicilor, planurilor, programelor si actiunilor la nivel national, regional si international, in vederea continuarii egalizarii sanselor pentru persoanele surde, prin facilitarea invatarii limbajului mimico-gestual si promovarea identitatii lingvistice a persoanelor surde, atat in cadrul societatii cat si in cadrul comunitatii lor specifice, centrata in jurul limbajului mimico-gestual.

Pentru indeplinirea acestor obiective, Asociatia Nationala a Surzilor din Romania isi desfasoara activitatea in cadrul urmatoarelor domenii majore de interventie in vederea sprijinirii persoanelor surde:

 • Oferirea de servicii sociale cu caracter primar, care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situatii de dificultate sau vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune sociala: activitati de identificare a nevoilor sociale individuale, familiale si de grup; activitati de informare despre drepturi si obligatii; masuri si actiuni de constientizare si sensibilizare sociala; masuri si actiuni de urgenta in vederea reducerii efectelor situatiilor de criza; masuri si actiuni de sprijin in vederea mentinerii in comunitate a persoanelor surde; activitati si servicii de consiliere; masuri si activitati de organizare si dezvoltare comunitara in plan social pentru incurajarea participarii si solidaritatii sociale
 • Oferirea de servicii sociale specializate, care au drept scop mentinerea, refacerea sau dezvoltarea capacitatilor individuale pentru depasirea unei situatii de nevoie sociala: activitati de recuperare si reabilitare, suport si asistenta, educatie informala, cursuri de initiere desfasurare in cadrul Filialelor, in-house sau in parteneriat cu alte institutii, activitati de sprijin si orientare pentru integrarea, readaptarea si reeducarea profesionala, desfasurate in colaborare cu Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, activitati de mediere sociala, interventii pe langa institutii publice sau private, in vederea rezolvarii unor probleme imediate ale persoanelor surde, activitati de informare si consiliere in cadru institutionalizat
 • Oferirea de servicii de interpretariat in limbajul mimico-gestual, in cadrul institutiilor de utilitate publica sau private, prin intermediul celor 40 de interpreti de limbaj mimico-gestual romanesc autorizati
 • Oferirea de servicii de sprijinire: intocmirea de dosare cu documentatia necesara evaluarii in vederea incadrarii in tip si grad de handicap, pentru revizuirea certificatelor de incadrare in gradul de handicap sau in vederea pensionarii; consiliere in vederea angajarii si asistenta la locul de munca in caz de nevoie
 • Oferirea de servicii de informare in limbajul mimico-gestual, destinate persoanelor surde, in cadrul sedintelor care au loc la sediul Filialelor
 • Formarea de interpreti de limbaj mimico-gestual romanesc si sprijinirea acestora in vederea obtinerii autorizatiei de interpret, conform Ordinului 306/299/4253 din 20 aprilie 2010 pentru modificarea si completarea Ordinului MMFES, ANPH si MECT numarul 671/1640/61 din 1 august 2007, privind aprobarea Metodologiei de autorizare a interpretilor limbajului mimico-gestual si a interpretilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate (pana la momentul de fata, Asociatia Nationala a Surzilor din Romania a format un numar de 167 interpreti, dintre care s-au autorizat 50).
 • Luarea de initiative si aprobarea unor propuneri cu scopul de a imbunatati statutul social al persoanelor surde si distribuirea de materiale informative in acest sens;
 • Promovarea activitatilor cultural-educative ale surzilor si promovarea accesului acestora la serviciile publice ale comunitatii;
 • Organizarea de cursuri, seminarii si activitati de formare in diferite domenii de interes pentru surzi si auzitori;
 • Asigurarea de servicii pentru persoane cu nevoi speciale (copii, tineri, batrani si adulti) care nu cunosc limbajul mimico-gestual;
 • Promovarea integrarii sociale a surzilor si informarea concreta si corecta a societatii civile asupra nevoilor specifice persoanelor cu handicap auditiv;
 • Cooperarea pe plan national si international cu organizatii ale surzilor, hipoacuzicilor si alte grupuri de persoane cu handicap precum si cu autoritatile nationale si internationale.

In completarea acestor activitati, Asociatia Nationala a Surzilor din Romania militeaza permanent pentru promovarea accesibilitatii la mediul fizic, social, economic si cultural, la sanatate, educatie, informare si comunicare, pentru a da posibilitatea persoanelor surde de a se bucura pe deplin de toate drepturile si libertatile fundamentale ale omului. Astfel, Asociatia Nationala a Surzilor din Romania isi propune sa contribuie in mod semnificativ la redresarea dezavantajului social profund al persoanelor surde in domeniul civil, politic, economic, social si cultural, sprijina adoptarea de masuri legislative adecvate si ia masurile necesare pentru modificarea sau abrogarea legilor, reglementarilor, cutumelor si a practicilor existente care constituie discriminare impotriva persoanelor surde.

Un rol important in cadrul strategiei Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania de reprezentare a persoanelor surde si a comunitatii lor specifice il are promovarea recunoasterii capacitatilor si contributiilor persoanelor surde la viata societatii civile, prin initierea si dezvoltarea de campanii publice eficiente de constientizare, pentru incurajarea receptivitatii fata de drepturile persoanelor surde, pentru incurajarea perceptiilor pozitive si constientizarea societatii intr-un grad mai mare cu privire la persoanele surde, prin promovarea recunoasterii calificarilor, meritelor si abilitatilor persoanelor surde si a contributiei acestora la locul de munca si pe piata muncii, cultivarea la toate nivelurile sistemului de educatie a unei atitudini de respect fata de drepturile persoanelor surde si incurajarea mass-mediei sa prezinte persoanele surde intr-un mod conform cu realitatea, prin promovarea programelor de informare care sa creasca gradul de constientizare a problematicii persoanelor cu deficienta de auz si a drepturilor acestora.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s