Statut

CAPITOLUL.I.

ART.1. DENUMIREA

Conferinta Nationala desfasurata in anul 1995 la Sinaia, prin delegatii prezenti au hotarat in unanimitate denumirea de: ASOCIATIA NATIONALA A SURZILOR DIN ROMANIA.

Denumirea prescurtata este A.N.S.R.

ART.2. DEFINITIA

(1) ASOCIATIA NATIONALA A SURZILOR DIN ROMANIA este o organizatie nonguvernamentala, independenta, non-profit, neconditionata politic si religios, cu personalitate juridica, care apara si promoveaza drepturile si interesele sociale, profesionale, culturale si educative a persoanelor cu deficienta de auz ( surzi, surdo-muti, hipoacuzici) pentru incluziunea sociala si egalizarea sanselor.

Primeste sprijin in sustinerea activitatilor specifice din partea autoritatilor centrale si locale , precum si de la persoane fizice si juridice.

(2) Asociatia Nationala a Surzilor din Romania se constituie pe baza liberei adeziuni a persoanelor cu deficienta de auz ce doresc a contribui activ  la realizarea scopurilor si obiectivelor sale.

(3) Asociatia Nationala a Surzilor din Romania functioneaza in baza  Ordonantei nr. 26/30 ian. 2000, publicata in Monitorul Oficial nr. 39/31.01.2000, modificata si completata prin Legea nr. 246/18 .07. 2005, publicata in Monitorul Oficial nr. 656 / 25 .07. 2005 si are personalitate juridica potrivit Sentintei Civile nr. 61/PJ/2002 a Judecatoriei Sector 2 Bucuresti.

(4) Asociatia Nationala a Surzilor din Romania  este continuatoarea “ Societatii  Amicale a Surdo – Mutilor din Romania “, conform Statutului autentificat la Tribunalul Ilfov, sectia de notariat, sub nr. 328 / 05.01.1920 si a “Asociatiei Surdo-mutilor din Republica Populara Romana “ recunoscuta prin  HCM nr. 1153/ 20.07.1952 si a Sentintei Civile nr. 1909/15.08.1953 a Tribunalului Popular al Raionului T.Vladimirescu, Bucuresti.

ART. 3. LIMBA

La nivel national, limba romana si limbajul mimico – gestual recunoscut in Romania prin OUG nr.102/1999, art.15 alin.1, aprobata prin Legea nr.519/12.07.2002 cu modificarile si completarile ulterioare se utilizeaza in activitatea curenta. In relatiile cu asociatiile similare internationale se va utiliza limbajul mimico – gestual international si limba engleza.

ART. 4. SIMBOLURI

Drapelul  A.N.S.R.  este format din culorile bleu-galben, culoarea bleu fiind langa lance.

ART. 5. SEDIUL ASOCIATIEI

Sediul Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania este in Str. Italiana nr.3, sector 2, Bucuresti avand aria operationala pe intreg teritoriul  Romaniei.

Sediul asociatiei poate fi schimbat, in baza hotararii Consiliului Director National.

Asociatia poate infiinta filiale in tara, in conditiile legii.

ART.6. DURATA DE FUNCTIONARE.

Durata de functionare a Asociatiei este nelimitata.

ART.7.  MISIUNEA

1)  Asociatia Nationala a Surzilor din Romania este o organizatie ce reprezinta interesele persoanelor cu deficienta de auz la nivelul intregii tarii, fiind recunoscuta ca organizatie nationala reprezentativa a surzilor din Romania, de:

a)  Autoritatile locale si centrale;

b)    Consiliul National al Dizabilitatii din Romania (C.N.D.R.);

c)    Uniunea Europeana a Surzilor(E.U.D.);

d)    Federatia Mondiala a Surzilor (W.F.D.);

2) Asociatia Nationala a Surzilor din Romania isi desfasoara intreaga activitate la nivel central, cat si la nivel judetean, prin filialele sale in conformitate cu  prevederile Statutului asociatiei si a regulamentelor interne.

3)  Filialele fac parte componenta din structura organizatorica a A.N.S.R.,  au personalitate juridica, si dobandesc dreptul si capacitatea efectiva de a gestiona interesele acesteia  in numele sau in limitele legii, precum si a competentelor prevazute de Statut si de hotararile si regulamentele asociatiei.

4)  Filialele teritoriale au dreptul de a-si alege independent organele de conducere, conform Statutului Asociatiei, a Statutelor proprii si reglementarilor interne.

5) Fiecare membru al Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania este liber sa participe la realizarea  obiectivelor si activitatilor  Asociatiei.

6) Membrii Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania aleg organele de conducere ale structurilor teritoriale si ale celor centrale prin reprezentanti, numiti in continuare “delegati”.

CAPITOLUL II

SCOPURILE ASOCIATIEI NATIONALE A SURZILOR DIN ROMANIA

ART.8. – Scopurile Asociatiei, se realizeaza in folosul  membrilor sai si se constituie prin acordarea de SERVICII SOCIALE  furnizate persoanelor cu deficienta de auz – adulti si minori.

1. SCOP UMANITAR.  Asociatia Nationala a Surzilor din Romania, ce functioneaza ca asociatie nationala a filialelor si sucursalelor de surzi din Romania, avand ca principal scop crearea unui cadru organizat in care persoanele cu deficienta de auz, adulti si minori ca si familiile acestora, sa-si poata exprima dezideratele, sa fie sprijiniti in realizarea drepturilor cetatenesti  in vederea egalizarii sanselor.

2. SCOP SOCIAL. Asociatia Nationala a Surzilor din Romania este organizatia in care se sintetizeaza problemele sociale cu care se confrunta persoanele cu deficiente de auz in dorinta de a trai decent si a se integra in societate.

3. SCOP EDUCATIV. Asociatia Nationala a Surzilor din Romania organizeaza, sprijina si colaboreaza cu unitatile scolare, centrele de pregatire profesionala, cultural/educative si sportive, asigurand cadrul organizatoric al activitatilor planificate in acest scop.

4. SCOP ECONOMIC. Asociatia Nationala a Surzilor din Romania isi propune sa foloseasca toate mijloacele permise de lege pentru a contribui la sporirea fondurilor financiare proprii destinate programelor sociale si umanitare.

5. SCOP DE REGLEMENTARE . Asociatia Nationala a Surzilor din Romania sintetizeaza toate normele legale interne si internationale care se identifica  cu problemele membrilor sai si elaboreaza proiecte, acte normative pe care le promoveaza.

6. SCOP DE REPREZENTARE.  Asociatia Nationala a Surzilor din Romania este singura organizatie care ii reprezinta pe membrii sai in raport cu autoritatile, cu celelalte organizatii nonguvernamentale, cu agentii economici, cu unitatile culturale, sportive, de invatamant si, in general, cu tertii, atat in tara, cat si in strainatate.

ART.9.  ACTIVITATI.

Recunoscand pierderea lor auditiva ca o deficienta ireversibila, surzii au creat un limbaj mimico – gestual si o cultura proprie, in cadrul organizatiilor de surzi in scopul incluziunii lor sociale .

In aceasta perspectiva si in concordanta cu principiile Chartei ONU, a Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, a Statutului Federatiei Mondiale a Surzilor, a Rezolutiei Parlamentului Uniunii Europene si a Strategiei Nationale pentru Persoanele cu Handicap din Romania, Asociatia, prin structurile special create, desfasoara urmatoarele activitati:

1)   Asigurarea asistentei metodologice si coordonarea activitatilor filialelor, cluburilor membri ai asociatiei, de pe intreg teritoriu tarii;

2)   Colaboreaza la depistarea si investigarea copiilor si adultilor cu deficienta de auz pentru crearea bazei de date, necesara implementarii planului de interventie si recuperare a persoanei surde;

3)   Sprijinirea membrilor surzi la intocmirea si depunerea dosarelor pentru obtinerea drepturilor ce li se cuvin, conform legislatiei in vigoare;

4)   Acordarea de asistenta si consiliere in limbaj mimico – gestual membrilor sai.

5)   Asistenta si sprijin  minorilor surzi, pentru inscrierea la scolile speciale si de formare profesionala la diferite nivele, in vederea adaptarii lor la sistemul educational;

6)   Asigura servicii specifice de interpret in limbaj mimico – gestual, in situatii sociale diverse ( politie, tribunal, spital, familie, loc de munca, etc.) pentru realizarea comunicarii cu persoana surda.

7)   Sprijina membrii asociatiei la ocuparea locurilor de munca si respectarea dispozitiilor legale,de catre angajatori in privinta crearii conditiilor de munca specifice;

8)   Editarea si tiparirea de publicatii si lucrari de specialitate in limbaj mimico – gestual;

9)   Organizeaza cursuri, seminarii si diverse activitati de formare , in diferite domenii , pentru interesul membrilor si al societatii civile;

10)    Promoveaza proiecte privind dezvoltarea politicilor sociale, medicale , educatie, integrare, cercetare, protezare etc, din initiativa proprie sau in parteneriat cu Ministerele, Autoritatile Nationale, Organele Centrale si Locale, cu persoane fizice sau juridice, organizatii nonguvernamentale, etc.

11)    Sprijina desfasurarea cursurilor de reconversie profesionala, a membrilor sai, in parteneriat cu organele abilitate, necesare ocuparii unui loc de munca;

12)     Asigura sprijin in asigurarea  asistentei  juridice ;

13)    Promoveaza activitati sociale, cultural – educative si  recreative, interne si internationale , specifice persoanei surde;

14)    Combaterea discriminarii membrilor sai , sub toate aspectele;

15)    Intretinerea si dezvoltarea relatiilor de colaborare cu organismele internationale si organizatiile similare .

16)    Promoveaza si sprijina asigurarea serviciilor medicale de specialitate (ORL) pentru membrii sai cu respectarea legislatiei in vigoare si a dispozitiilor din domeniu medical;

17)    Organizeaza si desfasoara  cursuri in limbaj mimico- gestual conform legislatiei in parteneriat cu toate institutiile de profil ;

18)    Promovarea activitatilor cultural/educative specifice surzilor in vederea incluziunii sociale si accesul  lor la  viata societatii civile;

19)    Pledeaza pentru respectarea drepturilor membrilor sai cuprinse in legislatia tarii si in conventiile ratificate de Romania, pe care le promoveaza, dezvoltand programe privind protectia speciale a persoanelor surde;

CAPITOLUL .III

ART.10. MEMBRII ASOCIATIEI.

(1)  Calitatea de membru al Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania poate fi dobandita de orice cetatean roman sau rezident strain, indiferent de varsta, care atesta incadrarea in gradele de handicap de auz: grav, accentuat si mediu, prin acte medicale legale recunoscute in tara noastra.

(2) Poate deveni membru al asociatiei orice persoana ce respecta conditiile din paragraful anterior si adera la Statutul asociatiei si actioneaza conform obiectivelor ei .

(3) Nu  pot fi membri persoanele cu tulburari grave de comportament, sau persoanele condamnate si care nu au fost reabilitate .

ART.11. CLASIFICAREA MEMBRILOR

(1)   MEMBRII ASOCIATIEI

(2)   MEMBRII COLABORATORI

(3)   MEMBRII SUSTINATORI

(4)   MEMBRII FONDATORI si MEMBRII DE ONOARE

ART.12. MEMBRII ASOCIATIEI

(1) Membrii asociatiei sunt persoane cu deficienta de auz (surzi,surdo-muti, hipoacuzici) care au o pierdere de auz la ambele urechi si de peste 50 de decibeli la urechea cea mai buna, au implinit varsta de 14 ani – fara deosebire de nationalitate, religie sau sex – si accepta Statutul filialei si, implicit, al A.N.S.R.

Ei au dreptul sa voteze in cadrul filialei, dar nu pot vota in calitatea lor individuala la sedintele sau A.G. ale Asociatiei.

(2)  Pentru inscrierea ca membru al Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania, solicitantul se va adresa presedintelui filialei in raza careia isi are domiciliul sau   resedinta.

(3)   Primirea ca membru se face de catre presedintele filialei, in baza unei adeziuni semnate de solicitant, a actelor medicale si a actelor de stare civila care dovedesc ca solicitantul are domiciliul in raza de activitate a filialei respective;

(4) Pot fi membri si cetatenii romani domiciliati in strainatate si care recunosc statutul A.N.S.R.

(5) Presedintele filialei are obligatia de a supune aprobarii Consiliului Director al acesteia toate solicitarile, in prima sedinta dupa data depunerii lor la filiala. In cazul respingerii solicitarii de aderare, atat de Presedinte, cat si de Consiliul Director, acesta se va comunica in scris celui in drept, motivat, in cel mult 15 zile de la data adoptarii deciziei de respingere, care este irevocabila .

 1. Membrii care au avut funcţii de conducere si au fost excluşi la cererea expresa a membrilor A.G. sau a CDF/CDN, respectiv in cazul abaterilor grave, nu mai au dreptul să candideze pentru nici o funcţie de conducere în filiale sau ANSR;

ART.13. MEMBRII COLABORATORI

Organizatiile cu profil similar, altele decat asociatiile, filialele sau sucursalele de surzi, ce sustin obiectivele asociatiei, pot fi admise ca membri colaboratori, pot fi invitati la sedintele filialei sau Asociatiei , fara drept de vot.

ART.14. MEMBRII SUSTINATORI

Organizatiile, persoanele fizice sau juridice care doresc sa sustina material activitatile filialei ,pot fi acceptati ca membrii sustinatori, pot participa la sedintele filialei, fara drept de vot.

ART. 15. MEMBRII FONDATORI  si MEMBRII DE ONOARE

In functie de contributia adusa, membrii pot fi clasificati astfel:

–      membrii fondatori – surzi care au contribuit la constituirea filialelor sau sucursalelor;

–      membrii de onoare – cei care au merite deosebite la dezvoltarea si consacrarea filailei.

Membrii fondatori si membrii de onoare pot participa la sedintele asociatiei / filialei, fara a avea drept de vot.

CAPITOLUL IV. DREPTURI SI OBLIGATII

ART.16.  Membrii Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania au urmatoarele DREPTURI:

a)   sa beneficieze in mod nediscriminatoriu de serviciile asociatiei;

b)   sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale asociatiei, de la varsta de 18 ani, cu exceptia suferinzilor de boli psihice;

c)   sa participe la sedintele organelor de conducere ale asociatiei la care urmeaza sa se ia hotarari care-i vizeaza direct si personal;

d)   sa se adreseze cu cereri, propuneri sau sesizari  organelor de conducere ale asociatiei;

e)   sa publice in revista asociatiei lucrari originale, opinii, initiative si propuneri;

f)    sa fie sprijiniti pentru scolarizare, calificare sau recalificare profesionala, incadrare in munca, asistenta prin asigurare de interpret L.M.G.;

g)   sa participe la activitatile organizate de asociatie/filiala ;

h)   sa fie sprijiniti la internarea in unitati de protectie si asistenta sociala, procurarea de aparatura specifica, precum si pentru obtinerea drepturilor ce decurg din actele normative in vigoare;

i)    sa fie informati, prin publicatia si site-ul asociatiei precum si prin organele de conducere , despre hotararile adoptate, precum si despre gestionarea resurselor financiare ale asociatiei.

ART.17. Membrii Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania au urmatoarele OBLIGATII principale:

a)   sa cunoasca si sa respecte prevederile Statutului Asociatiei

b)   sa achite cotizatia de membru al asociatiei

c)   sa participe la adunarile asociatiei la care sunt convocati;

d)   sa participe la realizarea hotararilor stabilite de conducerea asociatiei;

e)   sa nu desfasoare sau sa participe la actiuni contrare intereselor asociatiei , sau care ar impiedica realizarea scopurilor sau obiectivelor acesteia;

f)    sa pastreze si sa protejeze patrimoniul asociatiei;

g)   sa nu desfasoare in paralel activitati specifice si comune asociatiei.

ART. 18.  INCETAREA CALITATII DE MEMBRU AL A.N.S.R.

Pierderea calitatii de membru al asociatiei poate interveni in urmatoarele situatii:

a)   prin cerere scrisa, ca expresie a propriei sale vointe;

b)   prin deces ;

c)   prin excludere ( conform normelor metodologice de aplicare a Statutului A.N.S.R.).

Art.19 SANCTIUNI

Membrilor A.N.S.R. se aplica urmatoarele sanctiuni :

a)   avertisment scris ;

b)   avertisment sever si ultimatum ;

c)   suspendarea temporara din calitatea de membru al A.N.S.R ;

d)   suspendarea sau excluderea din organul de conducere din care face parte ;

e)   excluderea din A. N. S. R.

Capitolul V.  ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIEI

ART.20  – Asociaţia este structurată astfel:

 1. Organe centrale :
  1. Adunarea generală a Asociaţiei Nationala a Surzilor din România;
  2. Consiliul director national al Asociaţiei Nationale a Surzilor din România.
  3. Comisia de cenzori a Asociaţiei Nationale a Surzilor din România.
 2. Organe ale structurilor teritoriale :
 • Filiala:
 1. Adunarea generala a filialei;
 2. Consiliul director al filialei;
 3. Comisia de cenzori a filialei.
 • Sucursala:
 1. Consiliul sucursalei.

ART.21.   Adunarea generală a Asociaţiei Nationala a Surzilor din România este organul de conducere al asociaţiei şi este format din delegaţii mandataţi de membrii asociaţiei, prin alegeri la nivelul structurilor locale şi teritoriale, conform principiilor statutului.

ART.22 – Adunarea generală a asociaţiei are următoarele competenţe:

 1. Stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
 2. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;

2.Alegerea şi revocarea membrilor Consiliului director national si al Comisiei de cenzori;

 1. Înfiinţarea de filiale cu personalitate juridică si acreditate  ;
 2. Modificarea statutului, cu menţiunea că schimbarea sediului social poate fi hotărâtă şi de către Consiliul Director National;
 3. Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare, conform legii ;
 4. Adoptarea altor hotărâri privind activitatea generală a asociaţiei;
 5. Aprobarea regulilor generale de organizare si functionare a Comisiei de Cenzori .

ART.23

(1) Adunarea generală se întruneşte în şedinţe ordinare anual şi în şedinţe extraordinare , ori de câte ori este convocată statutar;

(2) Convocarea Adunării generale se face prin :

 1. Hotărârea Consiliului Director National;
 2. Voinţa exprimată în scris , prin hotărârea a cel putin 2/3 din numarul filialelor ;

(3) Convocarea se comunică de C.D.N. prin scrisori recomandate sau prin posta electronica , trimise filialelor, cu cel putin 30 de zile înainte de data stabilită, la care se ataşează ordinea de zi a şedinţei;

(4) Norma de reprezentare a membrilor în Adunarea Generală va fi stabilita de Consiliul Director National. Preşedinţii filialelor sunt in mod obligatoriu delegaţi la  Adunarea Generală ;

(5) Adunarea Generală este legal constituită dacă sunt prezenţi două treimi din numărul delegaţilor, legal convocaţi ;

(6) Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă de voturi exprimate şi devin obligatorii pentru toţi membrii asociaţiei;

(7) Modalităţile tehnice de exprimare a votului sunt elaborate de Consiliul director şi supuse aprobării Adunării generale.

Art. 24.

(1) Consiliul Director National asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

(2)        Din componenta Consiliului Director National fac parte in mod obligatoriu:

–    Presedintele A.N.S.R.;

–      Vicepresedintele A.N.S.R.;

–      Cate un reprezentant propus de fiecare filiala/sucursala dintre delegatii prezenti si validati de Adunarea Generala a A.N.S.R.

(3)        In Consiliul Director National pot fi cooptati un numar de specialisti care vor elabora documentele ce urmeaza a fi supuse aprobarii .

ART.25.

(1) Şedinţele Consiliului Director National sunt statutare dacă la acestea sunt prezenţi 2/3 dintre delegati,iar hotărârile sunt adoptate, numai cu votul majorităţii celor prezenţi.

(2) În vederea exercitării atribuţiilor sale, Consiliul Director National  îşi poate elabora un regulament propriu de funcţionare.

ART. 26 – Consiliul Director National are următoarele atribuţii :

 1. Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, pe perioada următoare;
 2. Pune in executare hotararile Adunarii Generale în intervalele dintre reuniunile acesteia;
 3. Încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei, în aplicarea şi cu limitele competenţelor stabilite de lege, de actul constitutiv şi de statut, precum şi de hotărârile Adunării Generale;
 4. Elaborează şi aprobă organigrama şi politica de personal a asociaţiei, precum şi fişele posturilor prevăzute în organigramă in conformitate cu legislatia in vigoare;
 5. Elaborează şi aprobă, în detaliu, modalitatea de exprimare a votului, nivelul cheltuielilor şi sursele de finanţare pentru fiecare Adunare Generală, si pentru activitatile specifice ;
 6. Elaborează şi aprobă regulamentul intern de funcţionare;
 7.  Hotărăşte sancţionarea membrilor Consiliului Director National şi ai Consiliilor Directoare al filialelor;
 8. Elaboreaza regulamentele activitatilor specifice asociaţiei ;
 9. Rezolvă cererile, sesizările, contestaţiile şi reclamaţiile primite de la membrii asociaţiei;
 10. Aprobă şi asigură editarea şi distribuirea tipăriturilor asociaţiei;
 11. Convoacă Adunarea Generala a Asociaţiei;
 12. Stabileşte nivelul taxei de înscriere şi al cotizaţiei anuale pentru membri.
 13. Aprobă reprezentarea pe plan extern al asociatiei;
 14. Initiaza si asigura perfecţionarea personalului asociaţiei;
 15. Infiinteaza Biroul Executiv, format din membrii cu deficienta de auz, si care are ca atributie punerea in executare a hotararilor C.D.N. , pe domenii de activitate.
 16. Elaboreaza politicile nationale de protectie sociala si promovarea drepturilor persoanelor surde.
 1. Elaboreaza strategia nationala privind o mai buna integrare a persoanelor cu deficienta de auz in domeniul social, cultural/educativ .

ART. 27

(1) Preşedintele Asociaţiei Nationala a Surzilor din România este reprezentantul legal al acesteia.

(2) Preşedintele asociaţiei este ales de Adunarea Generală a asociaţiei dintre delegaţii prezenţi, prin vot secret, cu votul a 50% +1 din numarul delegaţilor prezenţi.

ART. 28

(1) Preşedintele Asociaţiei Nationala a Surzilor din România are, următoarele atribuţii:

 1. Asigura indeplinirea scopurilor organizatiei si a tuturor hotararilor adoptate ;
 2. reprezintă asociaţia în relaţia cu autorităţile publice, cu instituţiile publice sau private, cu organizaţii şi fundaţii, cu alte persoane juridice şi fizice, române si straine;
 3. coordonează şi controlează întreaga activitate a asociaţiei;
 4. conduce lucrările Consiliului Director National şi ale Adunarii Generale;
 5. poate încheia acte în numele şi pe seama asociaţiei, în limitele aprobate prin hotărârile Adunării Generale si ale Consiliului Director National ;

(2) În exercitarea mandatului său, preşedintele emite decizii, dispoziţii şi instrucţiuni, in conformitate cu legislatia in vigoare si prevederile Statutului .

(3) Preşedintele poate delega unele competenţe, pe perioade limitate şi din motive întemeiate, vicepreşedintelui sau oricărui dintre membrii Consiliului Director National al Asociatiei .

ART. 29

(1) Comisia de Cenzori este organul prin care se asigură controlul financiar intern al Asociaţiei.

(2) Comisia de cenzori se alege de către Adunarea Generală, dintre delegaţii prezenţi, pentru un mandat de cinci ani.

(3) Comisia de cenzori este constituită din trei membri, având în compunerea ei: un preşedinte al comisiei , un contabil autorizat sau un expert contabil si un membru.

(4) Membrii Consiliului Director şi salariaţii asociaţiei nu pot face parte din Comisia de cenzori.

ART. 30

(1) Comisia de cenzori îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 1. verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
 2. întocmeşte rapoarte anuale privind execuţia bugetară şi le prezintă Adunării generale;
 3. participă la şedinţele Adunării Generale si a Consiliului Director National, fără drept de vot.

(2.)Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament propriu de funcţionare ;

(3.)Indeplineste orice alta atributie stabilita de Adunarea Generala si prevazuta in Statut.

Structurile Teritoriale

ART. 31 – Structurile teritoriale ale Asociaţiei Nationala a Surzilor din România sunt:

 1. Filiala;
 2. Sucursala.

ART. 32.

(1) Filialele asociaţiei sunt structuri teritoriale cu personalitate juridică, constituite in baza Ordonantei 26/2000, organizate pe unul sau mai multe judeţe, cu  patrimoniu  si organe  de conducere, care funcţionează numai in baza Statutului asociaţiei, a regulamentelor acesteia şi a statutelor proprii;

(2)  Filialele fac parte din structura organizatorica a asociatiei, ce recunoaste Statutul juridic al asociatiei si autoritatea acesteia, pe toata perioada de functionare;

ART. 33 – Filialele asociaţiei au ca obiect de activitate:

 1. Participarea activă la realizarea scopurilor asociaţiei;
 2. Cuprinderea ca membri pe surzii  din raza lor de activitate şi organizarea lor pentru:
  1. obţinerea, promovarea şi asigurarea aplicării drepturilor specifice;
  2. asigurarea protecţiei sociale a membrilor filialei;
  3. integrarea în viaţa economico-socială şi profesională, cultural-artistică ;
  4. reprezentarea membrilor şi a intereselor lor în faţa autorităţilor publice locale, în justiţie si in fata altor institutii de drept public sau privat;

ART. 34 – (1) În vederea realizării obiectului de activitate, filiala prin personalul salariat îndeplineşte următoarele sarcini :

 1. Identificarea/depistarea persoanelor cu deficienta de auz din raza teritorială de activitate şi îndrumarea lor, în condiţiile legii, pentru înscrierea ca membri ai asociaţiei
 2. Organizarea membrilor filialei în sucursale;
 3. Întocmirea evidenţei nominale şi statistice a membrilor din raza sa de activitate;
 4. Organizarea de cluburi, biblioteci, a unor activităţi cultural-artistice si a altor activităţi specifice , în folosul surzilor;
 5. Organizarea de activităţi  recreative şi de petrecere a timpului liber;
 6. Încasarea taxelor de înscriere şi a cotizaţiei membrilor;
 7. Îndrumarea şi sprijinirea surzilor pentru şcolarizare, calificare sau recalificare profesională, urmărind introducerea de noi profesiuni, meserii sau operaţiuni accesibile acestora;
 8. Sprijinirea membrilor la incadrarea in muncă, urmărind crearea de către angajatori a condiţiilor necesare, conform reglementărilor naţionale şi internaţionale, precum şi sprijinirea adaptării acestora la locul de muncă;
 9. Sprijinirea membrilor  pentru internarea în unităţi de asistenţă socială;
 10. Sprijinirea in acordarea de ajutoare , materiale şi financiare membrilor aflaţi în situaţii dificile ;
 11. Preocuparea permanentă pentru obţinerea, de către membrii filialei a drepturilor ce decurg din actele normative în vigoare;
 12. Colaborarea cu autorităţile publice locale din raza sa de activitate pentru aplicarea legislaţiei specifice interne şi internaţionale ;
 13. Întreţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu celelalte filiale ale Asociaţiei Nationala a Surzilor din România,  precum şi cu alte organizaţii ale societăţii civile, cu respectarea regulamentelor interne ale asociatiei ;

ART. 35 – Organele filialelor sunt:

 1. Adunarea Generala a filialei;
 2. Consiliul Director al filialei;
 3. Comisia de Cenzori a filialei.

ART. 36

(1) Organul de conducere al filialei este Adunarea Generală, constituită din delegaţi aleşi de adunările generale ale sucursalelor, statutar constituite în raza filialei.

(2) Adunarea generală se întruneşte în şedinţe ordinare o dată pe an la convocarea Consiliului director al filialei şi este statutar constituită dacă sunt prezenţi 2/3 din numărul delegaţilor.

(3) Hotărârile Adunării generale a filialei sunt adoptate, de regulă, cu majoritate simplă; aceasta poate decide ca unele hotărâri să fie adoptate cu majoritate calificată.

(4) Adunarea generală poate fi convocată în şedinţe extraordinare de către Consiliul director al filialei, la cererea a 2/3 din numărul delegaţilor.

(5) Convocarea Adunării generale în şedinţă extraordinară se aduce la cunoştinţa membrilor filialei in scris, prin afisare la sediul filialei prin scrisoare

recomandata sau posta electronica , cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării, precizându-se scopul pentru care a fost convocată.

(6) Norma de reprezentare a membrilor filialei în Adunarea generală va fi stabilită de Consiliul director al acesteia, organizatorii sucursalelor  fiind obligatoriu delegaţi în Adunarea generală.

(7) Numărul delegaţilor fiecărei sucursale va fi stabilit prin hotărârea Consiliului director al filialei, în conformitate cu prevederile statutului asociaţiei si  statutului propriu al filialei.

ART. 37 – Adunarea generala a filialei are următoarele atribuţii:

 1. Analizează şi hotărăşte asupra rapoartelor generale de activitate ale filialei, a planurilor generale de activitate prezentate de Consiliul director al filialei şi a raportului Comisiei de cenzori a filialei;
 2. Aprobă şi modifică Statutul filialei cu conditia respectarii Statutului asociatiei;
 3. Alege membrii Consiliului director al filialei, presedintele facand parte obligatoriu din Consiliul director ;
 4. Alege membrii Consiliului director al filialei
 5. Revoca membrii Consiliului Director al filialei
 6. Alege delegaţii la Adunarea generală a asociaţiei, în conformitate cu prevederile statutului acesteia, a regulilor generale de organizare şi desfăşurare a Adunării generale şi a hotărârilor Consiliului director national;
 7. Alege si revoca membrii Comisiei de cenzori ;
 8. Aproba regulile generale de organizare si functionare a Comisiei de cenzori la nivelul filialei
 9. Adoptă orice alte hotărâri privind activitatea generală a filialei.

ART. 38

(1) Între şedinţele Adunării generale, activitatea filialei este administrata de Consiliul director, compus dintr-un număr impar de membri propusi de presedinte si validati de Adunarea generala a filialei.

(2) Consiliul director al filialei se întruneşte în şedinţe cel puţin o dată la două luni sau ori de câte ori este nevoie.

ART. 39 – Consiliul director al filialei are următoarele atribuţii:

 1. Duce la îndeplinire hotărârile Adunării generale, urmărind realizarea programelor generale de activitate.
 2. Intocmeste si aprobă planurile de activitate ale filialei pe perioade de cel mult un an calendaristic, ţinând cont de programele si activitatea Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania ;
 3. Intocmeste si aprobă planurile anuale de venituri şi cheltuieli ale filialei in conformitate cu instructiunile CDN al asociatiei ;
 4. Modifică structura de personal a filialei, în funcţie de resursele financiare şi a hotărârilor Consiliului director al asociaţiei si a legislatiei in vigoare;
 5. Analizează rapoartele Comisiei de cenzori a filialei şi adoptă măsurile legale propuse de aceasta în cazul apariţiei unor abateri de la dispoziţiile legale.
 6. Stabileşte numărul sucursalelor/grupelor din raza de activitate a filialei .
 7. Validează sau revocă, organizatorii de sucursala, propunând membrilor  alegerea unor noi conducători.
 8. Aplică sancţiuni, în conformitate cu prevederile Statutului filialei sau cu cele ale Statutului asociaţiei.
 9. Asigură administrarea întregii activităţi a filialei, ducând la îndeplinire hotărârile Adunarii Generale a filialei şi ale asociaţiei.
 10. Asigură asistenta metodologica si coordonarea organizatorilor de sucursala.
 11. Convoacă Adunările generale ale filialei/sucursala, ori de câte ori este necesar .
 12. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Consiliul director national, conform prevederilor statutare.

ART. 40

(1) Preşedintele filialei are următoarele atribuţii:

 1. reprezintă filiala în relaţia cu autorităţile publice locale, cu instituţii publice sau private, cu organizaţii şi fundaţii, cu alte persoane juridice şi fizice române;
 2. coordonează şi controlează întreaga activitate a filialei;
 3. conduce lucrările Adunării generale şi ale Consiliului director al filialei;
 4. convoacă, potrivit prevederilor Statutului filialei , Consiliul director al filialei în reuniuni ordinare sau, după caz, extraordinare;
 5. poate încheia acte în numele şi pe seama filialei, în condiţiile legii, si în limitele aprobate prin hotărârile adunării generale şi a Consiliului Director al filialei;
 6. îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Statutul filialei ,
 7. Sprijina la incasarea cotizatiilor.

(2) În exercitarea mandatului său, preşedintele emite decizii, dispoziti si  instructiuni in conformitate cu legislatia in vigoare si prevederile Statutului A.N.S.R. si al filialei .

(3) Preşedintele poate delega unele competenţe, pe perioade limitate şi din motive întemeiate, vicepreşedintelui sau oricărui dintre membrii consiliului director al filialei.

ART. 41.

(1) Comisia de cenzori a filialei este organismul de control care verifică respectarea dispoziţiilor legale în administrarea mijloacelor materiale şi băneşti.

(2) Din Comisia de cenzori trebuie să facă parte şi un contabil autorizat sau un expert contabil.

(3) Membrii Consiliului director al filialei si salariatii A.N.S.R. nu pot face parte din comisia de cenzori.

ART. 42.

Comisia de cenzori este aleasă de către Adunarea Generală, pentru o perioadă de cinci ani. Numărul membrilor şi modalitatea de alegere a acestora se stabileşte de Adunarea generală conform dispoziţiilor statutare şi ale legii.

ART. 43

(1) Comisia de cenzori a filialei are următoarele atribuţii:

 1. verifică executarea, potrivit dispoziţiilor legale, a bugetului de venituri şi cheltuieli al filialei;
 2. verifică respectarea dispoziţiilor legale cu privire la operaţiunile economico-financiare, contabile si de gestiune a filialei;
 3. prezintă rapoarte Adunării generale a filialei şi informări Consiliului director al filialei.
 4. participă la şedinţele Adunării generale ale filialei fara drept de vot .

(2) Comisia de cenzori a filialei îşi poate elabora un regulament propriu de funcţionare.

ART. 44

(1) Sucursala este o structură teritorială a Asociaţiei Nationala a Surzilor din România, fără personalitate juridică, pana la nivel de judeţ, activand în subordinea filialelor teritoriale care cuprind mai multe judeţe.

(2) În situaţii impuse de activitatea deosebită a unei filiale judeţene, sucursala poate fi înfiinţată şi în cadrul unui judeţ, în subordinea filialei judeţene respective.

(3) Sucursala se înfiinţează prin hotărârea Consiliului director al filialei.

ART. 45 – Sucursala îndeplineşte următoarele sarcini :

 1. identifică/depisteaza persoanele cu deficienta de auz din raza sa de activitate , îndrumându-le şi sprijinindu-le pentru înscrierea ca membri ai asociaţiei/filialei;
 2. sprijină filiala pentru îndeplinirea sarcinilor sale şi realizarea obiectului de activitate;
 3. facilitează comunicarea între conducerea filialei şi autorităţile publice locale, precum şi cu membrii din raza de competenţă;
 4. incaseaza cotizaţia membrilor;
 5. organizează şi desfăşoară acţiuni cultural/educative, recreative şi de petrecere a timpului liber;
 6. îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de Consiliul director al filialei.

ART. 46

(1) Sucursala funcţionează sub directa coordonare a Consiliului director al filialei şi este condusă de un comitet compus din:

 • un organizator al sucursalei ;
 • doi membri.

(2) Comitetul sucursalei are următoarele atribuţii:

 1. asigură îndeplinirea sarcinilor sucursalei;
 2. execută hotărârile consiliului director al filialei şi dispoziţiile preşedintelui acesteia;
 3. prezintă rapoarte de activitate în faţa Consiliului director al filialei;
 4. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter excepţional, în limitele legii şi regulamentului de organizare a sucursalei sau statutului filialei.

Capitolul VI.
RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI

ART. 47 – (1) Pentru merite deosebite în activitatea desfăşurată, membrilor asociaţiei, membrilor Consiliului Director National /filiala si salariatilor asociaţiei, li se pot acorda următoarele recompense:

 1. prezentarea meritelor în cadrul adunărilor generale ale asociaţiei şi a oricărei manifestări organizată de aceasta,  în publicaţia asociaţiei sau în mass/media;
 2. diplome de merit;
 3. premii constand in sume de bani  in raport de posibilitatile financiare.

(2) Propunerea de recompensare se face de catre presedintele A.N.S.R/filiala si se aproba de catre Consiliul Director National sau al filialei , însoţită de motivarea propunerii.

Capitolul VII.
SURSE DE VENIT

ART. 48 – Veniturile asociaţiei pot proveni din următoarele surse:

 1. soldurile rezultate din executia bugetara a anului precedent;
 2. cotizaţiile membrilor;
 3. taxele de înscriere;
 4. dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legale;
 5. dividendele unităţilor economice înfiinţate de asociaţie;
 6. venituri realizate din activităţi specifice în strânsă legătură cu obiectul de activitate şi sarcinile asociaţiei;
 7. donaţii, sponsorizări sau legate;
 8. resurse obţinute de la bugetul de stat sau bugetele locale;
 9. alte venituri prevăzute de lege.

Capitolul VIII.
DISPOZIŢII COMUNE

ART. 49 .

(1) – Pentru realizarea obiectivelor cuprinse in statut, A.N.S.R. are personal salariat angajat conform legislatiei in vigoare si Statutului A.N.S.R.;

(2)  – Retribuirea personalului angajat  se acorda conform normativelor legale , in limita fondurilor bugetare alocate, eventual cu completare din veniturile proprii , cu aprobarea Adunarii Generale ;

(3)  –  Personalul angajat are obligatia indeplinirii sarcinilor cuprinse in fisa postului si a dispozitiilor trasate  de angajator ;

(4)  –  Personalul angajat are obligatia ca in termen de 6 luni de la data angajarii sa-si insuseasca limbajul mimico – gestual, pentru a-l folosi in activitatea curenta in vederea comunicarii cu membrii surzi.

ART. 50

Asociatia isi desfasoara activitatea pe baza principiilor de functionare enuntate in prezentul statut.

ART. 51

(1) În funcţia de preşedinte al asociaţiei,  precum şi în funcţia de preşedinte al filialei pot fi aleşi membrii care au o vechime minimă de cinci ani în asociaţie, au vârsta cuprinsă între 25 şi 65 de ani şi fac dovada, prin calităţile intelectuale şi o activitate anterioară semnificativă în favoarea asociaţiei, că pot reprezenta interesele surzilor în relaţiile cu autorităţile române şi străine.

(2) Presedintele asociatiei, in baza hotararii de alegere a Adunarii Generale Nationale, este angajat, salariul acestuia fiind platit din subventie de la bugetul de stat  ;

(3)Presedintele filialei, ales in baza Adunarii Generale a Filialei poate fi :

a)    angajat , salariul acestuia fiind platit din subventie de la bugetul de stat ;

b)    cu indemnizatie platita din venituri proprii cu aprobarea Consiliului director al filialei .

c)     cu durata partiala de munca platita din venituri proprii cu aprobarea Consiliului director al filialei .

(4) Candidatul la functia de presedinte care a împlinit vârsta de 60 de ani poate fi ales pentru un singur mandat.

(5) În caz de indisponibilitate a preşedintelui asociaţiei de a-şi exercita mandatul pe o durată mai mare de şase luni sau a postului vacant , toate atribuţiile sale sunt preluate interimar de vicepreşedinte.

ART. 52 – Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli, administrarea fondurilor şi a mijloacelor materiale, efectuarea cheltuielilor şi a operaţiunilor de gestiune şi financiar-contabile se fac potrivit legislaţiei în vigoare şi a Statutului.

ART. 53 – Atribuţiile  preşedintelui asociaţiei, precum şi ale preşedinţilor filialelor  se stabilesc conform prevederilor Statutului asociaţiei şi Statutelor filialelor.

ART. 54

În cazul dizolvării, patrimoniul Asociaţiei Nationala a Surzilor din România

va fi repartizat – după efectuarea bilanţului de lichidare de către organele abilitate, conform legii si prevazute in normele de aplicare a Statutului ANSR.

CAPITOLUL IX
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 55

(1) Prezentul Statut intră în vigoare la data de 30 Martie 2012 , data adoptării lui de către Adunarea generală a Asociaţiei Nationala a Surzilor din România.

(2) La aceeaşi dată, se abrogă Statutul adoptat de Adunarea Generala a Asociaţiei Nationala a Surzilor din România din 22 Octombrie 2008, precum şi orice dispoziţii contrare.

(3) Lista membrilor Consiliului Director National este prezentată în anexa la prezentul Statut si face parte integranta din acesta.

(4) Adunarea Generală  a A.N.S.R. îl împuterniceşte pe preşedinte sa semneze prezentul Statut.

(5) Pentru indeplinirea formalitatilor de inregistrare in „REGISTRUL ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR” a prezentului Statut, se desemneaza Presedintele  ASOCIATIEI NATIONALE a SURZILOR din ROMANIA .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s