CDN

Membrii Consiliului Director National al Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania:

 • Grecu Mihail – presedintele ANSR
 • Mortoiu Maria – vicepresedinte / Filiala Ploiesti
 • Muntean Rus Ioan – Filiala Alba
 • Verok Petru – Filiala Arad
 • Blidariu Ionel Dorin – Filiala Bacau
 • Andris Gicu – Filiala Botosani
 • Szabo Rozalia – Filiala Brasov
 • Plopeanu Daniel – Filiala Braila
 • Oprea Aurel – Filiala Bucuresti
 • Necse Laurentiu – Filiala Cluj
 • Mihalcea Gheorghe – Filiala Constanta
 • Marghioala Romica – Filiala Drobeta Turnu Severin
 • Troaca Constantin – Filiala Galati
 • Antal Ioan – Filiala Harghita
 • Paraschiv Stan – Filiala Ialomita
 • Spanache Marian – Filiala Iasi
 • Condrath Gheorghe – Filiala Maramures
 • Botezatu Mihai – Filiala Neamt
 • Todor Viorel – Filiala Oradea
 • Dinu Marian – Filiala Pitesti
 • Barbu Adrian – Filiala Satu Mare
 • Bradea Nadia – Filiala Sibiu
 • Badescu Vasile – Filiala Slatina
 • Azoitei Elena – Filiala Suceava
 • Ionita Ioan – Filiala Targoviste
 • Manoiu Constantin – Filiala Targu Jiu
 • Verok Carol – Filiala Timisoara
 • Bercea Steluta – Filiala Tulcea
 • Popescu Raul – Filiala Valcea
 • Muresan Danut – Filiala Zalau
 • Beznea Toma – Sucursala Buzau

Conform prevederilor Statutului ANSR, Consiliul Director National asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale. Din componenta Consiliului Director National fac parte in mod obligatoriu: presedintele ANSR, vicepresedintele ANSR, cate un reprezentant propus de fiecare filiala / sucursala dintre delegatii prezenti si validati de Adunarea Generala a ANSR; de asemenea, in Consiliul Director National pot fi cooptati un numar de specialisti care vor elabora documentele ce urmeaza a fi supuse aprobarii.

Sedintele Consiliului Director National sunt statutare daca la acestea sunt prezenti 2/3 dintre delegati, iar hotararile sunt adoptate numai cu votul majoritatii celor prezenti.

In vederea exercitarii atributiilor sale, Consiliul Director National isi poate elabora un regulament propriu de functionare.

Consiliul Director National are urmatoarele atributii:

 • prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, pe perioada urmatoare;
 • pune in executare hotararile Adunarii Generale in intervalele dintre reuniunile acesteia;
 • incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei, in aplicarea si cu limitele competentelor stabilite de lege, de actul constitutiv si de statut, precum si de hotararile Adunarii Generale;
 • elaboreaza si aproba organigrama si politica de personal a asociatiei, precum si fisele posturilor prevazute in organigrama in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • elaboreaza si aproba, in detaliu, modalitatea de exprimare a votului, nivelul cheltuielilor si sursele de finantare pentru fiecare Adunare Generala, si pentru activitatile specifice ;
 • elaboreaza si aproba regulamentul intern de functionare;
 • hotaraste sanctionarea membrilor Consiliului Director National si ai Consiliilor Directoare ale filialelor;
 • elaboreaza regulamentele activitatilor specifice asociatiei;
 • rezolva cererile, sesizarile, contestatiile si reclamatiile primite de la membrii asociatiei;
 • aproba si asigura editarea si distribuirea tipariturilor asociatiei;
 • convoaca Adunarea Generala a Asociatiei;
 • stabileste nivelul taxei de inscriere si al cotizatiei anuale pentru membri;
 • aproba reprezentarea pe plan extern al asociatiei;
 • initiaza si asigura perfectionarea personalului asociatiei;
 • infiinteaza Biroul Executiv, format din membrii cu deficienta de auz, si care are ca atributie punerea in executare a hotararilor CDN, pe domenii de activitate;
 • elaboreaza politicile nationale de protectie sociala si promovarea drepturilor persoanelor surde;
 • elaboreaza strategia nationala privind o mai buna integrare a persoanelor cu deficienta de auz in domeniul social, cultural si educativ.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s